Kroppslöss

 Fakta om kroppslöss

Löss (Phthiraptera) är en ordning i klassen insekter.
Det finns över 3 000 olika arter av löss. Löss fungerar som ektoparasiter, d.v.s. de lever utanpå en värdorganismen. Lössen klamrar sig fast på hårstrån eller fjädrar på olika däggdjur med sina kloliknande utskott på bemen.

Vanliga arter som orsaker problem för människor är huvudlöss, flatlöss och kroppslöss, även kallade klädlöss.

Kroppslöss

Kroppslusen (Pediculus humanus humanus), även kallad klädlus är en underart av människolusen.
Den vuxna honan är tre till fyra millimeter lång medan hanen är något mindre.

Kroppslöss symptom

Symptomen på kroppslöss är kliande bett på huden. Om man har kropslöss under längre tid blir huden grå och förtjockad.

Kroppslöss spridning

Kroppslusen sprids främst via smutsiga kläder. Den var vanligt förekommande förr, men är nu så gott som helt utrotad i Sverige.

Kroppslöss orsaker

Kroppslöss drabbar främst personer med bristfällig hygien och som går i samma kläder under lång tid. Lössen lever i kläderna och kittar fast sina ägg i sömmarna. När de ska suga blod kryper de ut på huden.

Kroppslöss och andra sjukdomar

Kroppslusen avsöndrar via sin avföring den intracellulärt växande bacillen rickettsia som orsakar fläcktyfus.
När den drabbade sedan kliar på bettet sprids smittan i blodet. Andra sjukdomar som kroppslusen sprider är s.k. skyttegravsfeber och lusburen återfallsfeber.

Kroppslöss utbredning

Kroppslöss finns över hela världen men är numera ovanlig i Europa.