Vägglöss verktyg för brottsutredare

Förekomsten av vägglöss kan hjälpa till att samla in bevismaterial på en brottsplats.

En forskargrupp i USA har i flera år jobbat med att ta fram kompletta DNA-profiler utifrån det blod som vägglössen suger i sig.

En fullvuxen vägglus kan suga i sig ungefär fyra mikroliter blod. Så det är tillräckligt för att få fram en DNA-profilen uppemot tre dygn efter att vägglusen ätit. Och det räcker med blodet från en enda insekt för att lyckas.

Även andra djur har kunnat användas för brottsprofilering. I Finland lyckades till exempel polisen att knyta en misstänkt person till en bilstöld tack vare att en mygga var instängd i bilen.

Problem med vägglöss på gamla sjukhuset på Lidingö

Det gamla sjukhuset på Lidingö ska rivas inom ett par år. Men till dess hyrs rummen om vardera ca 18 kvadrat ut som korttidskontrakt. Boende delar på kök, badrum och tvättstuga.

Rumen kostar mellan 3000 – 7000kr per månad men i vissa rum har man stora problem med vägglöss.

Uppkomsten av ohyran förklarades då med att många nyanlända tagit emot använda sängar och andra möbler från Lidingöbor. Risken för ohyra ökar också i tillfälliga bostäder, enligt saneringsexperter.

Lars Jensen, fastighetsförvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen på Lidingö stad, säger att problemet är kontinuerligt och att man lagt ner tre miljoner på sanering de tre senaste åren.

Man värmebehandlar de drabbade rummen, tar bort socklar och lägger ut kisel.

– De kommer och går. Varje gång vi får en felanmälan kontaktar vi vår saneringsfirma som åker dit och sanerar, säger han.

Om hela byggnaden skulle saneras samtidigt måste alla boende evakueras. Nu sanerar mn rummet som är drabbat och tittar i rummen intill. Man går också runt med sökhundar och sanerar där de ger utslag.

Mindre spridning av huvudlöss under coronapandemin

Huvudlöss sprider sig lätt vid nära kontakt mellan människor, inte minst på skolor och förskolor. Ofta sker utbrott av huvudlöss i samband med skolans terminsstarter men under coronapandemin har spridningen varit mindre än vanligt. Antagligen p.g.a. mer distansiering.
Försäljningen av lusmedel har också minskat mellan 10-40 procent på de olika apoteken om man jämför med innan pandemin startade.

Ökad resistens mot bekämpningsmedel hos vägglöss

Under 2000-talet har problemen med vägglöss ökat, inte minst p.g.a. flera stammar av vägglöss blivit resistenta mot vanliga bekämpningsmedel.
2001 så förbjöd EU bekämpningsmedel med organofosfater som tidigare använts mycket mot vägglöss. Vägglössen kunde sedan lättare utveckla resistens mot resterande bekämpningsmedel som började användas istället.

Metoder mot vägglöss som de ej utvecklar resistens mot

Det finns metoder mot vägglöss som de inte kan utveckla resistens emot. Kiselgur är ett exempel som används för att bekämpa vägglöss och som fungerar mekaniskt genom att det rispar upp vägglusens exoskelett vilket sedan leder till att vägglusen torkar ut.

Andra saneringsmetoder som kan användas mot vägglöss är uppvärmning till över 50 °C eller frysning som dödar vägglöss.

Vägglöss kan bekämpas med värme

Vägglöss har blivit ett allt större problem i bostäder men även offentliga anläggningar som vandrarhem och hotell och även båtar, tåg och flygplan.

Resistenta mot bekämpningsmedel

Vägglusen är ett djur som lever uteslutande på blod från människor eller djur. Oftast vilar de i skrymslen och vrår under dagen och kryper ut för att leta föda om natten. Lössen kan gå ned i dvala och vara utan föda i upp till ett år, vilket innebär att även byggnader som inte används frekvent kan vara infekterade med vägglöss.

Vanligtvis behandlas vägglöss med olika former av bekämpningsmedel men vissa stammar av vägglöss har utvecklat resistens mot flera sorters bekämpningsmedel.

Bekämpa vägglöss med värme

https://lus.se/cialis-sverige-pfz.html https://lus.se/viagra-apoteket-pfz.html

Vägglössen kan leva i temperaturer mellan 7 °C och upp till 45 °C och dör vid längre perioder med temperatur över 45 °C Detta innebär att värme hög värme kan vara ett effektivt och skonsamt sätt att bli av med ohyran. Både vägglössen och deras ägg dör av temperaturer över 45 °C.

Metoden att bekämpa vägglöss med värme går ut på att man med hjälp av speciella värmefläktar, avsedda för höga temperaturer, värmer upp hela det drabbade rummet till över 50 °C. Temperaturen på väggar och i utrymmen där lössen brukar trivas mäts för att säkerställa effekten. Om något område mot förmodan skulle missas är det enkelt att upprepa behandlingen då värmen inte skadar vare sig möbler eller elektronisk utrustning.V

Vägglöss sprider sig till båtar, tåg och flygplan

Problemen med vägglöss ökar och drabbar inte längre bara bostäder, vandrarhem och hotell. Även båtar, tåg och flygplan drabbas med jämna mellanrum och behöver saneras.

Den ökade spridningen beror bland annat på ökad migrering och att vägglöss kan bli resistenta mot bekämpningsmedlen.

https://glashusen.se/wp-content/uploads/2018/03/Oden_monteringsanvisning_ENG.pdf

Hedrin eller Hedrin Once mot huvudlöss

Hedrin är ett välkänt varumärke för behandling av huvudlöss. Men många står och väljer om man ska välja Hedrin behandling som ska upprepas efter 7 dagar, medan Hedrin Once avdödar löss och ägg med enbart en behandling.

Skillnaden består alltså bl.a i att Hedrin Once även innehåller Nerolidol (Penetrol®) och som tränger in i eventuella ägg och dödar även dessa.

Hedrin Once blir därmed också lite dyrare än Hedrin lusmedel men eftersom man inte behöver två behandlingar så blir mängden som går åt mindre än med de lusmedel som kräver upprepad behandling.

Det är dock extra noga att t.ex. alla som kan vara drabbade inom familjen genomgår behandling samtidigt för att minska risken för återsmitta.


Instruktioner: Täck axlarna med en handduk. Skaka flaskan väl före användning. Håll flaskan ca 10 cm från håret och spraya Hedrin Once omsorgsfullt i torrt hår. Se till att håret blir helt indränkt så att både hår och hårbotten täcks helt. Se upp så att du inte får spray i ögonen eller ansiktet. Andas inte in spraydimman. Massera in i håret med fingrarna så att det fördelas jämnt från rot till topp. Låt sitta kvar i håret den på förpackningen angivna tiden. Använd inte hårfön.

Hedrin Once Gel
Man kan också välja produkten Hedrin Once Spray Gel för behandling mot huvudlöss och lusägg. Hedrin Once är en flytande gel med enkel sprayanordning som hjälper dig att rikta gelen i håret mot ställen som annars kan vara svåra att komma åt. Hedrin Once Spray Gel fungerar precis som hedrin once genom att fysiskt täcka/kväva lusen och dessutom avliva lusäggen. Hedrin Once innehåller dimetikon och penetrol. Dimetikon är den verksamma substansen mot löss och Penetrol hjälper produkten att gå in i lusäggen och avlivar även dessa.
För vuxna och barn från 6 månader.
Innehållsförteckning: Dimetikon 100 000 cSt 4 g/100 g gel.  Penetrol® (nerolidol), PEG/PPG dimetikon co-polymer, Silica Silylat.

Löss hos katter

Även om det är sällsynt så kan katter drabbas av löss. Det är dock inte samma art som drabbar människor så en katt kan aldrig smittas av löss från människor, eller något annat djur för den delen. Hos katt förekommer den pälsätande lusen Felicola subrostratus. Lusen lever hela sitt liv på värddjuret. Utvecklingen från ägg till vuxen lus tar två till tre veckor.

Symtom
Löss ger klåda som kan vara kraftig. Klådan kan i sin tur ge rivskador och infektioner i huden. Klådan förekommer oftast på huvudet, halsen och ryggen. Mjälleksem och hudinflammation förekommer också. Man kan också se lössen om man tittar noga i pälsen. Torr hud och ökad mjällbildning kan också vara ett tecken på lusangrepp.

Behandling
Eftersom löss smittar vid direktkontakt bör alla katter som har kontakt med varandra behandlas samtidigt. Tvätta gärna också saker som katten varit i kontakt med som filtar och borste.
Det finns både receptfria och receptbelagda medel mot löss. Behandlingen bör upprepas. Var noga med att inte behandla katter med preparat som enbart är avsett för hund då dessa kan vara giftiga för katten.

Löss hos hästar

Löss kan drabba hästar, speciellt vanligt är det under den årstid när hästarna har lång päls, d.v.s. under senvintern och våren. Hästar med mycket päls och med lång päls drabbas lättare. Unghästar och hästar som är gamla, sjuka eller har allmänt nedsatt hälsotillstånd drabbas lättast. Det är sällan alla hästar i ett stall drabbas, men symptomlösa smittbärare kan finnas.
Smittspridning sker främst via direktkontakt med smittade hästar eller indirekt, via smittad utrustning.
Vid kraftigt lusangrepp på häst ser pälsen ojämn och maläten ut. Hästen drabbas också av klåda och vill ofta klia sig. Löss kan finnas över hela kroppen men ses framförallt på hals och bog. I botten av mankammen kan förekomsten vara riklig.

Löss som drabbar hästar förekommer överallt där det finns hästar. Hästar kan både drabbas av pälsätande löss (Bovicola equi) och blodsugande löss (Haematopinus asini).
Pälsätarlusen (B. equi) är rödbrun och ett par millimeter lång. Blodsugarlusen (H. asini) är gulbrun och cirka tre millimeter lång.
Lössen lägger lusägg, gnetter på hästens hårstrån. Efter ca en och en halv vecka kläcks äggen till nymfer. De tomma äggskalen sitter kvar på hårstråna. Nymfer utvecklas till vuxna löss inom två till fyra veckor. Den vuxna lusen lever cirka två månader. Hela livscykeln sker på hästen.
löss kan ibland upptäckas med blotta ögat.

Lusmedel för häst kan du köpa på apotek och behandla själv.
Rengör också all utrustning och övriga föremål som varit i kontakt med en häst som fått löss i samband med behandlingen för att undvika att andra hästar smittas.
Tvätta all utrustning och föremål som varit i kontakt med hästen, till exempel täcken och borstar. Om korttidsverkande bekämpningsmedel används bör man även tvätta inredningen för att förhindra att hästen blir återsmittad. Det finns också långtidsverkande medel och då är det inte lika noggrant med att tvätta inredningen för då dör de löss som återvänder till den behandlade hästen.

Löss hos hundar

Löss hos hundar

Hundar kan drabbas av två sorters löss, den blodsugande lusen Linognathus setosus och den pälsätande lusen Trichodectes canis.

Lusen lever hela sitt liv på värddjuret. Utvecklingen från ägg till vuxen lus tar två till tre veckor. En vuxen blodsugande lus är brun till blågrå och 1-2 mm lång.
Blodsugande löss sitter normalt stilla medan pälsätande löss är mer rörliga och kan vara svåra att hitta. Lössen ger klåda hos djuret och kan ge rivskador om hunden försöker bli av med klådan. Torr hud och ökad mjällbildning kan också vara ett tecken på lusangrepp. Kraftiga angrepp av blodsugande löss kan i värsta fall ge blodbrist, speciellt hos unga hundar.
Blodsugande löss hittas vanligast i den mjuka huden bakom öronen, i armhålor eller i ljumskarna. Man kan också se lössens ägg (gnetter) fastklistrade på hårstråna.
Löss smittar inte mellan hund och katt, och inga löss från hund eller katt kan smitta till människa.
Behandling mot löss
Det finns både receptfria och receptbelagda medel mot löss. Behandlingen bör upprepas.
Eftersom löss smittar vid direktkontakt bör alla hundar som har kontakt med varandra behandlas samtidigt. Man bör också tvätta korg, kammar, borstar och rengöra området där hunden vistats mycket.