Problem med vägglöss på gamla sjukhuset på Lidingö

Det gamla sjukhuset på Lidingö ska rivas inom ett par år. Men till dess hyrs rummen om vardera ca 18 kvadrat ut som korttidskontrakt. Boende delar på kök, badrum och tvättstuga.

Rumen kostar mellan 3000 – 7000kr per månad men i vissa rum har man stora problem med vägglöss.

Uppkomsten av ohyran förklarades då med att många nyanlända tagit emot använda sängar och andra möbler från Lidingöbor. Risken för ohyra ökar också i tillfälliga bostäder, enligt saneringsexperter.

Lars Jensen, fastighetsförvaltare på teknik- och fastighetsförvaltningen på Lidingö stad, säger att problemet är kontinuerligt och att man lagt ner tre miljoner på sanering de tre senaste åren.

Man värmebehandlar de drabbade rummen, tar bort socklar och lägger ut kisel.

– De kommer och går. Varje gång vi får en felanmälan kontaktar vi vår saneringsfirma som åker dit och sanerar, säger han.

Om hela byggnaden skulle saneras samtidigt måste alla boende evakueras. Nu sanerar mn rummet som är drabbat och tittar i rummen intill. Man går också runt med sökhundar och sanerar där de ger utslag.

Ökad resistens mot bekämpningsmedel hos vägglöss

Under 2000-talet har problemen med vägglöss ökat, inte minst p.g.a. flera stammar av vägglöss blivit resistenta mot vanliga bekämpningsmedel.
2001 så förbjöd EU bekämpningsmedel med organofosfater som tidigare använts mycket mot vägglöss. Vägglössen kunde sedan lättare utveckla resistens mot resterande bekämpningsmedel som började användas istället.

Metoder mot vägglöss som de ej utvecklar resistens mot

Det finns metoder mot vägglöss som de inte kan utveckla resistens emot. Kiselgur är ett exempel som används för att bekämpa vägglöss och som fungerar mekaniskt genom att det rispar upp vägglusens exoskelett vilket sedan leder till att vägglusen torkar ut.

Andra saneringsmetoder som kan användas mot vägglöss är uppvärmning till över 50 °C eller frysning som dödar vägglöss.

Vägglöss kan bekämpas med värme

Vägglöss har blivit ett allt större problem i bostäder men även offentliga anläggningar som vandrarhem och hotell och även båtar, tåg och flygplan.

Resistenta mot bekämpningsmedel

Vägglusen är ett djur som lever uteslutande på blod från människor eller djur. Oftast vilar de i skrymslen och vrår under dagen och kryper ut för att leta föda om natten. Lössen kan gå ned i dvala och vara utan föda i upp till ett år, vilket innebär att även byggnader som inte används frekvent kan vara infekterade med vägglöss.

Vanligtvis behandlas vägglöss med olika former av bekämpningsmedel men vissa stammar av vägglöss har utvecklat resistens mot flera sorters bekämpningsmedel.

Bekämpa vägglöss med värme

https://lus.se/cialis-sverige-pfz.html https://lus.se/viagra-apoteket-pfz.html

Vägglössen kan leva i temperaturer mellan 7 °C och upp till 45 °C och dör vid längre perioder med temperatur över 45 °C Detta innebär att värme hög värme kan vara ett effektivt och skonsamt sätt att bli av med ohyran. Både vägglössen och deras ägg dör av temperaturer över 45 °C.

Metoden att bekämpa vägglöss med värme går ut på att man med hjälp av speciella värmefläktar, avsedda för höga temperaturer, värmer upp hela det drabbade rummet till över 50 °C. Temperaturen på väggar och i utrymmen där lössen brukar trivas mäts för att säkerställa effekten. Om något område mot förmodan skulle missas är det enkelt att upprepa behandlingen då värmen inte skadar vare sig möbler eller elektronisk utrustning.V

Vägglöss sprider sig till båtar, tåg och flygplan

Problemen med vägglöss ökar och drabbar inte längre bara bostäder, vandrarhem och hotell. Även båtar, tåg och flygplan drabbas med jämna mellanrum och behöver saneras.

Den ökade spridningen beror bland annat på ökad migrering och att vägglöss kan bli resistenta mot bekämpningsmedlen.

https://glashusen.se/wp-content/uploads/2018/03/Oden_monteringsanvisning_ENG.pdf