Ökad resistens mot bekämpningsmedel hos vägglöss

Under 2000-talet har problemen med vägglöss ökat, inte minst p.g.a. flera stammar av vägglöss blivit resistenta mot vanliga bekämpningsmedel.
2001 så förbjöd EU bekämpningsmedel med organofosfater som tidigare använts mycket mot vägglöss. Vägglössen kunde sedan lättare utveckla resistens mot resterande bekämpningsmedel som började användas istället.

Metoder mot vägglöss som de ej utvecklar resistens mot

Det finns metoder mot vägglöss som de inte kan utveckla resistens emot. Kiselgur är ett exempel som används för att bekämpa vägglöss och som fungerar mekaniskt genom att det rispar upp vägglusens exoskelett vilket sedan leder till att vägglusen torkar ut.

Andra saneringsmetoder som kan användas mot vägglöss är uppvärmning till över 50 °C eller frysning som dödar vägglöss.

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras.