Löss hos katter

Även om det är sällsynt så kan katter drabbas av löss. Det är dock inte samma art som drabbar människor så en katt kan aldrig smittas av löss från människor, eller något annat djur för den delen. Hos katt förekommer den pälsätande lusen Felicola subrostratus. Lusen lever hela sitt liv på värddjuret. Utvecklingen från ägg till vuxen lus tar två till tre veckor.

Symtom
Löss ger klåda som kan vara kraftig. Klådan kan i sin tur ge rivskador och infektioner i huden. Klådan förekommer oftast på huvudet, halsen och ryggen. Mjälleksem och hudinflammation förekommer också. Man kan också se lössen om man tittar noga i pälsen. Torr hud och ökad mjällbildning kan också vara ett tecken på lusangrepp.

Behandling
Eftersom löss smittar vid direktkontakt bör alla katter som har kontakt med varandra behandlas samtidigt. Tvätta gärna också saker som katten varit i kontakt med som filtar och borste.
Det finns både receptfria och receptbelagda medel mot löss. Behandlingen bör upprepas. Var noga med att inte behandla katter med preparat som enbart är avsett för hund då dessa kan vara giftiga för katten.

Löss hos hästar

Löss kan drabba hästar, speciellt vanligt är det under den årstid när hästarna har lång päls, d.v.s. under senvintern och våren. Hästar med mycket päls och med lång päls drabbas lättare. Unghästar och hästar som är gamla, sjuka eller har allmänt nedsatt hälsotillstånd drabbas lättast. Det är sällan alla hästar i ett stall drabbas, men symptomlösa smittbärare kan finnas.
Smittspridning sker främst via direktkontakt med smittade hästar eller indirekt, via smittad utrustning.
Vid kraftigt lusangrepp på häst ser pälsen ojämn och maläten ut. Hästen drabbas också av klåda och vill ofta klia sig. Löss kan finnas över hela kroppen men ses framförallt på hals och bog. I botten av mankammen kan förekomsten vara riklig.

Löss som drabbar hästar förekommer överallt där det finns hästar. Hästar kan både drabbas av pälsätande löss (Bovicola equi) och blodsugande löss (Haematopinus asini).
Pälsätarlusen (B. equi) är rödbrun och ett par millimeter lång. Blodsugarlusen (H. asini) är gulbrun och cirka tre millimeter lång.
Lössen lägger lusägg, gnetter på hästens hårstrån. Efter ca en och en halv vecka kläcks äggen till nymfer. De tomma äggskalen sitter kvar på hårstråna. Nymfer utvecklas till vuxna löss inom två till fyra veckor. Den vuxna lusen lever cirka två månader. Hela livscykeln sker på hästen.
löss kan ibland upptäckas med blotta ögat.

Lusmedel för häst kan du köpa på apotek och behandla själv.
Rengör också all utrustning och övriga föremål som varit i kontakt med en häst som fått löss i samband med behandlingen för att undvika att andra hästar smittas.
Tvätta all utrustning och föremål som varit i kontakt med hästen, till exempel täcken och borstar. Om korttidsverkande bekämpningsmedel används bör man även tvätta inredningen för att förhindra att hästen blir återsmittad. Det finns också långtidsverkande medel och då är det inte lika noggrant med att tvätta inredningen för då dör de löss som återvänder till den behandlade hästen.

Löss hos hundar

Löss hos hundar

Hundar kan drabbas av två sorters löss, den blodsugande lusen Linognathus setosus och den pälsätande lusen Trichodectes canis.

Lusen lever hela sitt liv på värddjuret. Utvecklingen från ägg till vuxen lus tar två till tre veckor. En vuxen blodsugande lus är brun till blågrå och 1-2 mm lång.
Blodsugande löss sitter normalt stilla medan pälsätande löss är mer rörliga och kan vara svåra att hitta. Lössen ger klåda hos djuret och kan ge rivskador om hunden försöker bli av med klådan. Torr hud och ökad mjällbildning kan också vara ett tecken på lusangrepp. Kraftiga angrepp av blodsugande löss kan i värsta fall ge blodbrist, speciellt hos unga hundar.
Blodsugande löss hittas vanligast i den mjuka huden bakom öronen, i armhålor eller i ljumskarna. Man kan också se lössens ägg (gnetter) fastklistrade på hårstråna.
Löss smittar inte mellan hund och katt, och inga löss från hund eller katt kan smitta till människa.
Behandling mot löss
Det finns både receptfria och receptbelagda medel mot löss. Behandlingen bör upprepas.
Eftersom löss smittar vid direktkontakt bör alla hundar som har kontakt med varandra behandlas samtidigt. Man bör också tvätta korg, kammar, borstar och rengöra området där hunden vistats mycket.